FAQ

Nhấn vào tham gia ngay để bắt đầu. Và bạn sẽ được gởi ý đế điền vào các thông tin tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng việc điền các thông tin không chính xác có thể dẫn đến việc Rút tiền không thành công/Tài khoản bị tạm khóa. Để bảo vệ dư liệu cá nhân, Xin tham khảo câu hỏi số 7.

9club hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng địa phương. Vui lòng liên hệ với hỗ trợ trực tuyến 24/7 của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Hoặc bạn có phương pháp chuyển tiền khác mà bạn muốn yêu cầu, vui lòng gửi cho chúng tôi một email đến support_vn@9club.com.

Bạn có thể rút tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng địa phương. Về giới hạn rút tiền, bạn cần liên hệ hỗ trợ trực tuyến 24/7 của chúng tôi

Bạn nhấn vào mục “Chuyển Quỹ” sau khi đăng nhập. Sau đó bạn sẽ thấy Ví tiền chính và ví tiền của các sản phẩm khác như là: U-thể thao, Bộ Sang Trọng/Máy Lục Bảo và nhiều nữa. Để có thể chơi các trò chơi bạn mong muốn, bạn sẽ phải chuyển quỹ từ “Ví Chính” đến ví của các sản phẩm. Và bạn có nhu cầu rút tiền.Bạn sẽ cần phải chuyển tiền từ ví của các sản phẩm đến “Ví Chính”.

Theo các quy định của trang web chúng tôi cấm nhiều tài khoản. Nếu bạn đã quên tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản hiện tại của bạn, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:support_vn@9club.com hoặc bạn có thể thiết lập lại mật khẩu bằng cách vào mục ‘’Quên mật khẩu”

Bạn không thể thay đổi họ và tên của bạn. đối với địa chỉ email và số liên lạc thì được. bạn cần cập nhật thông qua Hỗ trợ 24/7 của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân nào hoặc công ty, trừ trường hợp bạn cho phép chúng tôi làm như vậy hoặc pháp luật yêu cầu, hoặc trong trường hợp mà 9club tin hành động đó là cần thiết để thực hiện theo một quy trình pháp lý.

Nếu bạn có một câu hỏi mà không nằm trong danh sách câu hỏi thường gặp, Xin vui lòng gửi email tới: support_vn@9club.com hoặc liên hệ Hỗ trợ trực tuyến 24/7 của chúng tôi